Zwroty/Reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego  prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres bioboo.pl, os. Bratkowice 8/20, 99-400 Łowicz lub mailowo na adres kontakt@bioboo.pl .

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w terminie 30 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu.

Zwrot:
 Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: bioboo.pl, os. Bratkowice 8/20, 99-400 Łowicz

Koszty dostarczenia towatu obciązają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem niemożności spełnienia przez sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. 

REKLAMACJA

Zawiadomienie o reklamacjach należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@bioboo.pl.

Zgłaszając reklamację należy podać: imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji w następujących punktach:

  1. Powód reklamacji
  2. Data rozpoznania wady
  3. Data zakupu towaru
  4. Żądanie reklamującego

Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego protokołu reklamacyjnego.

Zwracany bądź reklamowany towar powinien być wysłany wyłacznie na adres:
bioboo.pl, os. Bratkowice 8/20, 99-400 Łowicz. Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe.

Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.